Kargamış Antik Kenti

Çok
6 yıl 9 ay önce - 5 yıl 6 ay önce #697 Yazan: GeZGiN
Kargamış Antik Kenti, GeZGiN tarafından oluşturuldu
Kargamış İlçesi yakınında, Fırat’ın batı kıyısında, Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde, Yakındoğu Arkeolojisi’nin en önemli yerleşimlerinden Kargamış Antik kenti yer almaktadır. Kent; M.Ö–. II. bin yılda, Anadolu’dan, Mezopotamya’ya ve Mısır’a uzanan yolların önemli bir kavşak noktasında yer alıyordu. Karkamış Krallarından söz eden ilk belgeler, M.Ö–. 1700’e doğru ortaya çıkar. M.Ö–. 1650’li yıllarda, Hitit Kralı Hattuşili 1, Kargamış ve çevresindeki kentleri alarak, kuzey Suriye yolunun güvenliğini sağlamış, daha sonra, Mitanniler’in egemenliği altına giren kent, Şuppiluliuma I. döneminde yeniden Hititlere bağlanmıştır.

Karkamış, çoğu büyük Hitit Kralları soyundan gelen ve İmparatorluğun Suriye’deki topraklarını denetim altında tutan krallar tarafından yönetilmiş, Hitit İmparatorluğu’nun M.Ö–. XII. yüzyıl başlarında yıkılmasından sonra kent, yeni kurulan çok sayıda Geç Hitit Krallığından birinin merkezi olmuştur. Asur Kralı Asurpanipal II’nin Suriye Seferi (M.Ö–. 876-866) sırasında, haraca bağlanan Karkamış, M.Ö–. 717’de Asur Kralı Sargon II tarafından yakılıp yıkılarak, Asur topraklarına katılmıştır. Kalenin bulunduğu tepede, tarih öncesi kalıntıların yanı sıra, Erken ve Geç Hitit dönemlerinden iki ana yerleşim yeri saptanmıştır.

Dış Kent, İç Kent ve Kale olmak üzere üç bölümden oluşan dikdörtgen planlı Karkhitit kaya figürleriamış’ta; yönetim ve dinsel işlevli yapılar, kentin çekirdeğini oluşturmuştur. Yapılar; Hitit-Asur üslubunda kabartmalarla kaplı siyah bazalt ve beyaz kireç taşı ortostatlarla süslüdür. Bulunan kabartmaların çoğunluğu, Geç Hitit dönemine tarihlendirilmektedir. Bu kabartmalar, Tanrıça Kupapa ve onun adına yapılan tören alayındaki askerlerin, rahiplerin, çeşitli hayvanları taşıyan kişilerin, uzun ve düz kılıçlarla silahlanmış prenslerin, savaş arabalarının, karışık yaratıkların, koruyucu hayvanların yer aldığı tören alayı betimlemeleriyle M.Ö–. I. Bin yıl başlarındaki yaşam biçimine, giysilerine ve kültürüne ışık tutmaktadır. Karkamış kabartmalarının, büyük çoğunluğu bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.
Son düzenleme: 5 yıl 6 ay önce Düzenleyen:GeZGiN

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.128 saniye