Amatör Telsizci Nasıl Olunur?

Çok
10 yıl 2 ay önce - 5 yıl 4 ay önce #158 Yazan: GeZGiN
Amatör Telsizci Nasıl Olunur?, GeZGiN tarafından oluşturuldu
NASIL AMATÖR TELSİZCİ OLUNUR?
Amatör Telsizcilik sınavları her yıl Nisan ve Ekim aylarında Telekomünikasyon Kurumu Müdürlüğünce tayin ve tesbit edilen gün ve yerlerde yapılır. Sınav tarih ve yerleri Telekomünikasyon Kurumu Müdürlüğünce yayınlanır. Sınavlara girebilmek için sınav tarihinden 15 gün öncesine kadar ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne başvurulmalıdır.

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGELERİ


Amatör Telsizcilik Belgeleri A,B ve C sınıfı olmak üzere üç sınıftır. A ve B Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların, telsiz tekniği, Telsiz Kanunu ve Amatör Telsizcilik Yönetmeliği ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava ve mors kodu sınavına, C Sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almak isteyen adayların ise sadece telsiz tekniği, Telsiz Kanunu ve Amatör Telsizcilik Yönetmeliği ve amatör telsizcilik işletmesi konularını içeren yazılı sınava girmeleri ve A sınıfı : 75, B sınıfı : 60 ve C sınıfı için 50 puan almaları gerekmektedir.

AMATÖR TELSİZCİLİK SINAVLARINA GİRECEK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


1. 12 yaşını bitirmiş olmak.
2. En az ilkokul mezunu olmak.
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş herhangi bir ülkenin vatandaşı olmak.

AMATÖR TELSİZCİLİK BELGESİ VERİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Amatör Telsizcilik belgesi verilmesi için aşağıdaki usuller uygulanır. Amatör Telsizcilik sınavını kazananlarla, yabancı bir ülkeden Amatör Telsizcilik Belgesi almış T.C. vatandaşlarına aşağıdaki şartları taşımaları halinde Amatör Telsizcilik Belgesi verilir.

1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan mahkum olmamak,

2. Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ve toplu kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Belge almak isteyenlerin, bir dilekçe ekinde; iki adet fotoğraf, savcılıktan iyi hal kağıdı, ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti ve belge ücreti makbuzunun aslı ile birlikte ilgili Telekomünikasyon Kurumu Bölge Müdürlükleri'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklular için;

1. CEPT Amatör Telsizcilik Belgesine sahip olmayan yabancıların;
a. Türkiye ile yabancının mensup olduğu ülke arasında bu konuda bir mütekabiliyet esasının mevcut olması,
b. Ülkesinden alınmış ve Türkiye'de verilen Amatör Telsizcilik Belgeleri'nden birine eşdeğer bir belgeye sahip olması,
c. Türkiye'deki geçici ikamet süresi içinde bulunacağı adres veya adresleri bildirmeleri,
d. Amatör telsiz istasyonunda kullanacağı telsiz cihazlarını ve teçhizatını pasaportuna kaydettirmiş olmaları,
e. Başvuru formunu doldurmaları ve ekinde; ülkemizde kullanacağı amatör telsiz cihazlarına ait teknik dökümanları, amatör belge ve pasaport fotokopilerini göndermeleri gerekmektedir.

2. CEPT üyesi bir ülke tarafından verilmiş geçerli bir Amatör Telsizcilik Belgesine sahip amatör telsizciler ile CEPT kararlarını kabul etmiş CEPT üyesi olmayan ülkelere mensup amatör telsizciler, söz konusu belgenin verilmesi ve kullanılması konusunda Türkiye ile mütekabiliyet esası uygulamasını kabul etmiş bir ülkenin vatandaşı olmaları halinde, bu konuda ülkemizce uygun görülen kararlar doğrultusunda Türkiye'de serbestçe faaliyette bulunabilirler.
Son düzenleme: 5 yıl 4 ay önce Düzenleyen:GeZGiN

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.193 saniye